Advies

We kunnen jouw organisatie op verschillende manieren helpen betere beslissingen te nemen. Bij het geven van strategisch advies bekijken we samen met jouw organisatie hoe je een belangrijk vraagstuk het beste aan kunt pakken. We helpen je op weg en begeleiden je naar de juiste informatie en leggen je uit hoe hiermee om te gaan. Ook bestaat de mogelijkheid om interim-advies bij ons in te winnen. We gaan dieper in op de materie en spelen ook een rol in de uitvoering van de bepaalde strategie. We werken samen ín jouw organisatie en zorgen ervoor dat de door ons ontwikkelde producten ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden. Het leidende principe in onze advisering is het belang dat wij hechten aan de toegevoegde waarde van datagedreven oplossingen. We maken slim gebruik van reeds beschikbare informatie en leren je hoe je dit in de toekomst ook zelf kunt doen. We delen graag kennis die kan leiden tot een verbetering van de leefomgeving. Dat is immers onze missie. Het gaat er ons dus om samen met onze opdrachtgevers producten te ontwikkelen die een positieve impact hebben op de maatschappij, met gericht op het verbeteren van de leefomgeving en met gebruikmaking van beschikbare data. Om deze doelstelling enige luister bij te zetten, hebben we een aantal producten ontwikkeld die hier goed bij passen.

 

Dashboard voor het weergeven en mitigeren van bezoekersdrukte

Een van onze opdrachtgevers, de gemeente Den Haag, ervaarde een gebrek aan regie als het gaat om het overzichtelijk en inzichtelijk maken van de realtime drukte in de stad.

Om een oplossing te bieden voor dit probleem hebben we een manier bedacht om drukte inzichtelijk te maken, om de opdrachtgever vervolgens in staat te stellen om op basis van goede informatie mitigerende maatregelen op te treffen. We hebben het product zo ontworpen dat zowel op macro (stadsbreed) niveau als op micro (straat) niveau gestuurd kan worden op de drukte in de stad. 

We gebruikten reeds beschikbare en openbare informatie en stelden deze op zo’n manier inzichtelijk dat iedereen ermee kan werken. Dit praktijkvoorbeeld heeft geresulteerd in een dashboard die bezoekersdrukte stimuleert en onze opdrachtgever gemeente Den Haag in staat stelt om spreiding te voorspellen en stimuleren. Uiteraard zijn we van plan dit product zodanig te ontwikkelen dat we het breder kunnen inzetten. Zo draagt onze productontwikkeling bij aan het behalen van onze missie.

Een demonstratie van het eindresultaat zie je hieronder:

Wilt u inzicht in de drukte van uw gebied en oplossingen om deze te mitigeren? Vul het onderstaande formulier in en dan nemen wij met u contact op.
“Dit dashboard is voor alle medewerkers binnen de Gemeente Den Haag direct toegankelijk waarmee zij inzicht kunnen krijgen in de drukte in de stad.”    Stefan Los, Gemeente Den Haag.

Interesse in een samenwerking?

Neem direct contact op →
“Anders nog Advies heeft door middel van het verzamelen van data uit mobiliteitsdatabronnen, en deze verwerken tot bruikbare data, inzicht verschaft in de actuele drukte in Den Haag.”    Stefan Los, Gemeente Den Haag.

Visualiseren en inzichtelijk maken van projectinformatie

Anders nog Advies kan door het visualiseren van allerlei soorten projectinformatie overzicht bieden door middel van een dashboard. We vinden het belangrijk dat dit dashboard laagdrempelig in gebruik is: zo kan iedereen in uw organisatie, ongeacht IT-kennis, participeren. Daarnaast hebben we dit dashboard  zo ontworpen dat maatwerk mogelijk is. 

Een voorbeeld uit de praktijk is de projectinformatie van ontwikkelbuurten in Amsterdam-Noord. De gemeente Amsterdam heeft Anders nog Advies ingeschakeld om de projectinformatie inzichtelijk te maken en te visualiseren.   

“Het dashboard van Anders nog Advies heeft ons op een laagdrempelige manier inzicht in de voortgang van onze projecten gegeven. Het is een geweldig visueel hulpmiddel om bestuurders beter mee te nemen in de voortgang van projecten.”    Anne-Jan Zieleman, Gebiedsmanager Gemeente Amsterdam
Kijk hieronder naar het filmpje om te zien wat voor een eindresultaat dit heeft opgeleverd: