Advies

Anders nog Advies geeft strategisch advies en interim-advies. Wij richten ons op ruimtelijke vraagstukken, data science en andere data-vraagstukken. Binnen ons advies kijken wij altijd naar de mogelijke toegevoegde waarde van datagedreven werken, zo maakt Anders nog Advies bij elke adviesklus slim gebruik van beschikbare informatie.

Met ons advies stellen wij opdrachtgevers in staat om betere beslissingen te nemen op een manier die een positieve impact heeft op de maatschappij. Om aan de vraag van onze opdrachtgevers te kunnen voldoen zijn er door Anders nog Advies enkele producten ontwikkeld.

Dit zijn producten die door verschillende organisaties gebruikt worden om inzicht te geven in beschikbare data in het eigen gebied of project.

Dashboard voor het weergeven en mitigeren van bezoekersdrukte

Anders nog Advies maakt drukte inzichtelijk in steden en biedt oplossingen om deze te mitigeren. Dit kan van straatniveau tot op stadsbreed niveau worden gedaan. Vanuit reeds beschikbare informatie wordt een dashboard gebouwd die real-time inzage geeft in drukte.

Het dashboard wordt zo ontworpen dat ook mensen zonder specialistische IT kennis hier gebruik van kunnen maken. Een voorbeeld uit de praktijk is een opdracht die Anders nog Advies voor de gemeente Den Haag heeft gedaan. Voor de gemeente Den Haag is een dashboard gemaakt die bezoekersdrukte meet en spreiding stimuleert in de binnenstad. 

Kijk hieronder naar het filmpje om te zien wat voor een eindresultaat dit heeft opgeleverd:

Wilt u inzicht in de drukte van uw gebied en oplossingen om deze te mitigeren? Vul het onderstaande formulier in en dan nemen wij met u contact op.
“Dit dashboard is voor alle medewerkers binnen de Gemeente Den Haag direct toegankelijk waarmee zij inzicht kunnen krijgen in de drukte in de stad.”    Stefan Los, Gemeente Den Haag.

Interesse in een samenwerking? Neem direct contact op →

“Anders nog Advies heeft door middel van het verzamelen van data uit mobiliteitsdatabronnen, en deze verwerken tot bruikbare data, inzicht verschaft in de actuele drukte in Den Haag.”    Stefan Los, Gemeente Den Haag.

Visualiseren en inzichtelijk maken van projectinformatie

Anders nog Advies biedt overzicht in uw projecten door het visualiseren van informatie in een dashboard. Dit doen wij op een flexibele en laagdrempelige manier zodat iedereen, ook zonder IT ervaring, kan participeren. Een voorbeeld uit de praktijk is de projectinformatie van ontwikkelbuurten in Amsterdam-Noord. De gemeente Amsterdam heeft Anders nog Advies ingeschakeld om de projectinformatie inzichtelijk te maken en te visualiseren.  
“Het dashboard van Anders nog Advies heeft ons op een laagdrempelige manier inzicht in de voortgang van onze projecten gegeven. Het is een geweldig visueel hulpmiddel om bestuurders beter mee te nemen in de voortgang van projecten.”    Anne-Jan Zieleman, Gebiedsmanager Gemeente Amsterdam
Kijk hieronder naar het filmpje om te zien wat voor een eindresultaat dit heeft opgeleverd: